+359 2 426 3000 sales@digest.bg

Опасни товари – ADR

Превоз на опасни товари - ADR

Превоз на опасни товари – ADR

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, които ако не са правилно контролирани, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства.

Транспортът на опасни товари се контролира и управлява от различни регулаторни режими, действащи както на национално, така и на международно равнище. Тези режими налагат средствата, чрез които опасните стоки трябва да се обработват, опаковат, етикетират и транспортират.

Класификацията на опасните товари е разделена на девет класа според вида на опасните материали или наличните артикули.

За успешното транспортиране на всяка пратка ADR, тя трябва да бъде съпътствана от следните документи:

  • ADR декларации
  • MSDS декларация – технически документ, предоставящ информация за стоката, начините на съхранение и употреба, мерки за безопасност
  • IMO декларация, ако по пътя на пратката се минава през вода /например пратка за Англия/.

 

Превоз на ADR

Позволете ни да транспортираме вашите ADR товари.