+359 2 426 3000 sales@digest.bg

Услуги

Пълен набор от логистични услуги

Складова логистика

Транспортна логистика

Пристанищна логистика

 • Обработка на товари
 • Автомобилна индустрия
 • Фармация
 • Високи технологии
 • Офис системи
 • Складови решения
 • Хранителни продукти
 • Въздушен
 • Морски
 • Сухопътен
 • Хладилен транспорт
 • Речни пристанища
 • Морски пристанища
 • Контейнеризация
 • Деконтейнеризация

Митнически услуги

• митническо представителство
• счетоводно представителство
• изготвяне на митнически документи
• изготвяне на интрастат декларации
• регистрация/пререгистрация към агенция митници
• съдействие при издаване на фито, здравни и други сертификати
• обезпечаване на митни сборове
• консултации по всички въпроси, свързани с митническото представителство, изготвяне на митнически документи

• складова площ в гр. София – 7000 m² , с повече от 13 500 палетни места
• деконтейнеризация
• складове под митнически контрол
• опаковане, преопаковане, сортиране, етикиране
• складиране на опасни товари и пратки под температурен режим
• претоварни операции
• видеонаблюдение 24/7