+359 2 452 17 37 sales@digest.bg
Дайджест Логистикс ООД получи сертификат за Одобрен Икономически Оператор (ОИО)

Дайджест Логистикс ООД получи сертификат за Одобрен Икономически Оператор (ОИО)

Дайджест Логистикс ООД получи сертификат за Одобрен Икономически Оператор (ОИО). Това е важно признание, което означава, че компанията стриктно спазва всички митнически процедури, изисквания и стандарти. Фактът, че Дайджест Логистикс ООД  е...
Логистична подкрепа по време на COVID-19

Логистична подкрепа по време на COVID-19

Уважаеми Партньори, Във връзка със създалата се ситуация с COVID-19 и обявеното извънредно положение, както и предприетите строги мерки и ограничения  наложени в България, Европа и всички останали държави бихме желали да Ви уведомим, че нашата фирма Дайджест...
Превоз на опасни товари – ADR

Превоз на опасни товари – ADR

Опасни товари – ADR Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства, които ако не са правилно контролирани, представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства. Транспортът на...
Логистични решения

Логистични решения

Логистични решения Цялостни логистични решения за нуждите от управление на товари (транспорт), складиране, обработка на поръчки и експедиция. На Вас не Ви трябва да се срещатe с всеки доставчик на услуги поотделно. Позволявайки на нас да се грижим за Вашите логистични...